1979

Buskerud Malerservice endret i 1979 navn til Buskerud Malerforretning. Selskapet drev opprinnelig med tradisjonelle maler -og tapetarbeider.

1996

Når selskapet på tidlig 90-tallet begynte med rehabilitering av bruer ble det behov for endringer. Buskerud Malerforretning ble i 1996 delt i to selskaper, Buskerud Malerforretning som fortsatt skulle drive med tradisjonell malerarbeider, og BM Overflateteknikk som var rettet mot rehabilitering av bruer. Bever Holding ble opprettet som holding selskap.

2004

Scanstillas AS opprettes

2010

I 2010 ble navnet BM Overflateteknikk endret til BMO Entreprenør og BMO Tunnelsikring ble opprettet.

2014

BMO Elektro AS ble opprettet.

2020

BMO Entreprenør AS ble kjøpt opp av

børsnoterte Endúr ASA

Selskapene i Endúr konsernet