Prosjektdetaljer

År 2017
Prosjektnavn Ulberg bru
Byggherre Statens Vegvesen
Arbeidssted Ulberg Sør-Fron
Arbeid utført Arbeidet ble utført vinteren 2017-2018 Arbeidene bestod av rivning av eksisterende brukonstruksjon, Armering, forskaling og støp av nye landakar, avlastningsplater og brudekke, samt nytt brurekkverk. Membran (Topeka 4S) legges sommeren 2018.