Prosjektdetaljer

År 2021
Prosjektnavn Randsfjordferja infrastruktur
Byggherre Innlandet fylkeskommune
Arbeid Bygging av all infrastruktur ved Randsfjordferjen kai fylkessamband 2336 i Gran kommune.
Arbeid utført Horn ferjeleie:

-Oppføring av nytt teknisk bygg og slipp Horn
-Oppgradering av eksisterende og nye dykdalber på Horn
-Utskifting av kjørebru
-Mudring ved Horn ferjeleie
-Kollektivsnuplass

Tangen ferjeleie:

-Oppføring av nytt teknisk bygg Tangen
-Oppgradering av eksisterende og nye dykdalber på Tangen
-Utskifting av kjørebru
-Mudring ved Tangen ferjeleie
-Ny fortøyning
-Forberedelse til bobleanlegg

Anleggsområder:

-Kaiområdet Horn ved fylkesvei 34 S3D1 m10945.
-Kaiområdet Tangen ved fylkesvei 245 S3D1 m12252.