Prosjektdetaljer

År 2018 – 2019
Prosjektnavn Lieråsen tunnel
Byggherre Bane NOR
Arbeid Betongrehabilitering
Arbeid utført Mekanisk reparasjon av betongelementer, mekanisk reparasjon av plasstøpt betong og forsterkning av betongelementer. Bergsikring og utvidelse av profil. Etablering av bolter for fremtidig KL-anlegg.

Spor og teknisk utstyr må beskyttes/sikres i områder hvor arbeid utføres.
Vask av tunnel.

Arbeid utført av UE: KL, strålekabel og jordingdemontert og remontert, leveranse og drift av arbeids-togsett.