Prosjektdetaljer

År 2018
Prosjektnavn Gottesjord kaianlegg
Byggherre Forsvarsbygg
Lokasjon Sørreisa kommune
Arbeid Mekanisk- og katodisk rehabilitering av kai.
Arbeid utført Rehabilitering av Forsvarets hovedkai i Sørreisa kommune. Vannmeisling og støp av RO-RO rampe, Meisling og på støp av søyler. Sprøytemørtling av UK kai dekke. Reetablering av katodisk beskyttelse.