Prosjektdetaljer

År 2016
Prosjektnavn Fv 86 Gisundbrua
Byggherre Statens Vegvesen
Arbeid Bruforsterkningsjobb
Arbeid utført Forsterkning av betongkasse og gjenstøping av fuger i midtspenn på fritt frembygd bru.