Prosjektdetaljer

År 2015
Navn Dokken bru
Byggherre Statens Vegvesen
Type arbeid Utskiftning bru
Arbeid utført Prefabrikkering av nytt brudekke og bruvinger ved siden av veien. Bortløfting av eks bru, innheising av ny bru, reetablering av veg med membran og asfalt. Planeringsarbeider.