BERGSØYSUND BRU

Prosjektdetaljer - Bergøysund Bru
År 2011 – 2013
Navn Bergsøysund bru
Byggherre Statens Vegvesen
Type arbeid Overflatebehandling stål
Arbeid utført Sandblåsing og overflatebehandling, fjerning av all gammel overflatebehandling inklusiv metallisering på undersiden av brua. I tillegg til dette ble det lagt nytt mellom- og toppstrøk på fagverket. Totalareal på brua er 45 000 m2.

Nøkkeltall

0
m2
Totalareal
0
Ansatte
0
Maskiner