Verdigrunnlag

Verdigrunnlaget inngår i den overordnede strategien og skal formidle hvem BMO er og hvor vi skal. Verdigrunnlaget ble definert i 2017, essensen i forretningsidéen og kjerneverdiene har preget driften av selskapene siden oppstarten i 1977.

null

VERDI FOR FREMTIDEN

– BMO skal rehabilitere infrastruktur innenfor samferdsel for de kommende generasjoner, og skape verdier for samfunnet, kunder, eiere og ansatte.

null

UTFØRELSE

- Nytenkende, dyktige medarbeidere med arbeidsstolthet og «stå-på-vilje» skal skille oss fra andre aktører både når det gjelder kvalitet og kostnadseffektivitet.

null

KUNDEFOKUS

- Kultivere åpenhet og ærlighet samtidig som vi skal utøve entreprenørskap og kremmerånd.

null

FLEKSIBILITET GIR SUNN VEKST

- Geografisk fleksibilitet og sunn vekst skal prege prosjektporteføljen. BMO skal ha en moderne og nisjetilpasset maskin- og utstyrspark

null

NULLVISJON

- BMO skal systematisk jobbe mot et overordnet mål hvor vårt arbeid skal gjennomføres uten skader på person eller miljø.

Kvalitets- og miljøpolicy

Kvalitets- og miljøpolicyen er forankret i BMO sitt verdigrunnlag og utdyper hvordan vi skal etterleve de føringer dette gir.