BMO er en av landets største aktører innen

rehabilitering av bruer, kaianlegg, damanlegg og andre betong- og stålkonstruksjoner. Med snart 20 års erfaring har vi opparbeidet bred kompetanse innen våre satsingsområder. Du vil finne et utvalg av våre referanser under sidene for produktområder og prosjekter.

Virksomhetsområder

 • Betongrehabilitering
 • Drift- og vedlikehold
 • Anlegg og spesialproduksjon

 • Elektroarbeider innen tunnelinstallasjoner
 • Veibelysning
 • Drift- og vedlikehold
 • Bro/kai belysning
 • SRO-anlegg
 • AID Systemer

 • Fjellsikring
 • Vann- og frostsikring
 • Elmontasje

KONTAKT OSS

Industriveien 1, 3605 Kongsberg
Postboks 574, 3605 Kongsberg

Tlf: 32 77 09 30
E-post: firmapost@bmo.no

AVDELINGER

BMO Entreprenør AS

BMO Elektro AS

BMO Tunnelsikring AS

Buskerud Malerforretning AS

Scanstillas AS