BMO Entreprenør er en av landets største aktører innen rehabilitering av bruer, kaianlegg, damanlegg og andre betong- og stålkonstruksjoner. Med snart 20 års erfaring har vi opparbeidet bred kompetanse innen våre satsingsområder. Du vil finne et utvalg av våre referanser under sidene for prosjekter. BMO Entreprenør er sertifisert i henhold til ISO 14001, 9001 og 45001.

Bane

Med et voksende marked innen rehabilitering og nybygg på bane har BMO utført større arbeider på bruer, overbygg, og tunneler for kunder som Bane NOR og Sporveien. For å imøtekomme rehabiliteringsetterspørselen på «bane»-tunneler har BMO Entreprenør det siste året anskaffet en moderne og nisjetilpasset maskin- og utstyrspark. Innen bane-segmentet har vi utstyr som kan utføre bla. sikkerhetstjenester (hovedsikkerhetsvakter og leder for elsikkerhet) , føringsveier, sporarbeider, kontaktledningsarbeider, vann- og frostsikring, strossing og bergsikring.

Anlegg

Vi har utført flere nybyggoppdrag i betong og stål de siste årene. Blant annet har vi bygget og montert flere bruer og stålkonstruksjoner på vei og bane.

Anlegg omfatter også grunnarbeider som graving, sprengning, plastring, støttemurer, montering av løsmassestag og VA-arbeider m.m.

Dam og kraft

Allerede på tidlig 90-tallet var BMO i gang med rehabilitering av damkonstruksjoner av betong.

Vi kombinerer vår erfaring med anleggsarbeider, rehabilitering av betong og stål, samt dykkertjenester til å bli en komplett leverandør til de fleste oppdrag innenfor dam og kraft-segmentet.

Overflate

For overflatebehandling av stål har vi kompetanse innenfor stillas, sandblåsing, metallisering og maling. Vi påtar oss oppdrag innen overflatebehandling av alle typer stålkonstruksjoner som bruer, kraner, kraftverk og industrikonstruksjoner. Med mange års erfaring og stor kapasitet med kompetente ansatte har BMO Entreprenør overflatebehandlet noen av Norges største stålbruer.
Som en av få aktører i landet utfører vi også sprøyting med polyurea.

Dykking

Vi utfører alt fra inspeksjonsdykk til større anleggsarbeider under vann. Våre dykkere har kompetanse og erfaring innen rehabilitering og støpning av betong, samt demontering, sanering og montering av stål- og trekonstruksjoner under vann.

Kontaktpersoner:

Daglig leder
Aleksander Rød

994 61 454 | ar@bmoe.no


Bent Asbjørnhus

994 28 879 | ba@bmoe.no

Betongrehabilitering

BMO Entreprenør AS har utviklet seg til å bli en av Norges største aktører innen rehabilitering av betong. Innenfor betongrehabiliteringssegmentet har vi opparbeidet oss spisskompetanse og en omfattende nisjetilpasset maskin- og utstyrspark, deriblant et stort antall vannjetanlegg og flere underbrulifter.

Vi har også kompetanse innenfor katodisk beskyttelse og har rehabilitert en rekke større bruer, kaianlegg og parkeringshus med dette.

Fuger og mykasfalt

BMO Entreprenør rehabiliterer og monterer en rekke type brufuger, bla.: Cipec, Transflex, Tensagrip, Olsen-fuga, asfaltfuger og Polyflex. Vi har det norske agenturet på Polyflex, dette er en ny type fugeteknologi som er vedlikeholdsfri, tilnærmet lydløs og har ingen mekaniske deler.

I tillegg til asfaltfuger, tilbyr vi mykasfaltarbeider som legging membran (Topeka 4S) og støpeasfalt.

Vi har egen produksjon av membran og støpeasfalt.

Industri

BMO Entreprenør utfører rehabilitering av infrastruktur innen prosessanlegg, med tjenester som rehabilitering av betong, overflatebehandling av stål og betong, samt brannsikring.

Drift- og vedlikehold

BMO Entreprenør har siden 2011 hatt drift og vedlikeholdskontrakter på ferjekaier både for Statens Vegvesen, kommuner og havnevesen.

Kontaktpersoner:

Daglig leder
Aleksander Rød

994 61 454 | ar@bmoe.no

 


Bent Asbjørnhus

99 42 88 79 | ba@bmoe.no

Det er forankret i verdigrunnlaget til BMO at vi skal ha en moderne og nisjetilpasset maskin- og utstyrspark for å kunne utføre spesielt kompliserte prosjekter på en effektiv og sikker måte. BMO er stolte av vårt fokus på innovative løsninger og kontinuerlig forbedring sett opp mot våre eksisterende og nye satsningsområder.

BMO har blant annet spesiallaget en mobil sprengningskasse tilpasset store tunnelprosjekter både på jernbane og i veitunneler med fokus på høy produksjon innenfor korte arbeidsperioder. Dette viser BMO sin evne til å være løsningsorienterte på en ny måte innenfor et bredt spekter av fagområder hvor vi viser stor kompetanse og kunnskap til å alltid gjennomføre prosjekter på best mulig måte.

BMO Entreprenør har satset betydelig på investering av nye maskiner i forbindelse med sin strategi og besitter i dag en stor moderne maskinpark.

 • 2 stk Skinnegående Huddiger med henger og borrapplikasjon.
 • 1 stk skinnegående graver med dumper henger.
 • 2 stk skinnegående lifter.
 • Betongsprøyteutstyr.
 • Fjellsikringsutstyr.
 • Utstyr til etablering av løsmassestag.
 • Komplett dykkerstasjon, med båt og flåte, samt inspeksjonsutstyr.
 • 3 stk Underbrulifter plattform
 • 1 stk underbrulift inspeksjonskurv (står pr. i dag i Tyskland for reparasjon. Klar vår 2020)
 • 4 stk Vannmeislingsanlegg håndholdt 2500bar – 3000bar
 • 3 stk Vannmeislingsanlegg robot 1000bar – 2200bar
 • 3 stk kranbiler 2tm-48tm
 • Lagercontainere
 • 2 stk Dieselgeneratorer 65Kva – 80Kva
 • 2 stk Pelerigger for montering av rekkverk
 • 2 stk Sandsuger diesel
 • Utstyr for overflatebehandling av stål. Blåseklokker + malepumper
 • 2 stk Vaskehengere
 • 1 stk krokbil
 • 1 stk skapbil
 • 2 stk Hjulgravere 16-17t
 • 1 stk minigraver 2t
 • 2 stk Bokcat kompaktlastere
 • 2 stk Teleskoptruck 3t-5t
 • 2 stk bomlifter
 • Betongsprøyteutstyr tørrsprøyting
 • 3 stk asfaltkoker varebilhenger
 • 4 stk Asfaltkoker krokmonterte 6m3
 • 3 stk betongtromler 6-12m3
 • Mannskapsvogner
 • Jekkeutstyr for løft av bruer 30t – 200t
 • Spregningskassen ‘’Dunderklumpen’’
 • 1 stk Boreutstyr til jordanker
 • 8-10 stk kjernebormaskiner
 • Kompressorer diesel 5m3 – 20m3
 • 1 stk Asfalt lappekasse
 • 1 stk Tandemvals

Kontaktpersoner:

Daglig leder
Aleksander Rød

994 61 454 | ar@bmoe.no

 

Innkjøpsansvarlig
Roy Stordalen

90 69 54 26 | rs@bmoe.no

Bas

Bane

Med et voksende marked innen rehabilitering og nybygg på bane har BMO utført større arbeider på bruer, overbygg, og tunneler for kunder som Bane NOR og Sporveien. For å imøtekomme rehabiliteringsetterspørselen på «bane»-tunneler har BMO Entreprenør det siste året anskaffet en moderne og nisjetilpasset maskin- og utstyrspark. Innen bane-segmentet har vi utstyr som kan utføre bla. sikkerhetstjenester (hovedsikkerhetsvakter og leder for elsikkerhet) , føringsveier, sporarbeider, kontaktledningsarbeider, vann- og frostsikring, strossing og bergsikring.

Anlegg

Vi har utført flere nybyggoppdrag i betong og stål de siste årene. Blant annet har vi bygget og montert flere bruer og stålkonstruksjoner på vei og bane.

Anlegg omfatter også grunnarbeider som graving, sprengning, plastring, støttemurer, montering av løsmassestag og VA-arbeider m.m.

Dam og kraft

Allerede på tidlig 90-tallet var BMO i gang med rehabilitering av damkonstruksjoner av betong.

Vi kombinerer vår erfaring med anleggsarbeider, rehabilitering av betong og stål, samt dykkertjenester til å bli en komplett leverandør til de fleste oppdrag innenfor dam og kraft-segmentet.

Overflate

For overflatebehandling av stål har vi kompetanse innenfor stillas, sandblåsing, metallisering og maling. Vi påtar oss oppdrag innen overflatebehandling av alle typer stålkonstruksjoner som bruer, kraner, kraftverk og industrikonstruksjoner. Med mange års erfaring og stor kapasitet med kompetente ansatte har BMO Entreprenør overflatebehandlet noen av Norges største stålbruer.
Som en av få aktører i landet utfører vi også sprøyting med polyurea.

Dykking

Vi utfører alt fra inspeksjonsdykk til større anleggsarbeider under vann. Våre dykkere har kompetanse og erfaring innen rehabilitering og støpning av betong, samt demontering, sanering og montering av stål- og trekonstruksjoner under vann.

Kontaktpersoner:

Daglig leder
Aleksander Rød

994 61 454 | ar@bmoe.no


Bent Asbjørnhus

994 28 879 | ba@bmoe.no

Rehabilitering

Betongrehabilitering

BMO Entreprenør AS har utviklet seg til å bli en av Norges største aktører innen rehabilitering av betong. Innenfor betongrehabiliteringssegmentet har vi opparbeidet oss spisskompetanse og en omfattende nisjetilpasset maskin- og utstyrspark, deriblant et stort antall vannjetanlegg og flere underbrulifter.

Vi har også kompetanse innenfor katodisk beskyttelse og har rehabilitert en rekke større bruer, kaianlegg og parkeringshus med dette.

Fuger og mykasfalt

BMO Entreprenør rehabiliterer og monterer en rekke type brufuger, bla.: Cipec, Transflex, Tensagrip, Olsen-fuga, asfaltfuger og Polyflex. Vi har det norske agenturet på Polyflex, dette er en ny type fugeteknologi som er vedlikeholdsfri, tilnærmet lydløs og har ingen mekaniske deler.

I tillegg til asfaltfuger, tilbyr vi mykasfaltarbeider som legging membran (Topeka 4S) og støpeasfalt.

Vi har egen produksjon av membran og støpeasfalt.

Industri

BMO Entreprenør utfører rehabilitering av infrastruktur innen prosessanlegg, med tjenester som rehabilitering av betong, overflatebehandling av stål og betong, samt brannsikring.

Drift- og vedlikehold

BMO Entreprenør har siden 2011 hatt drift og vedlikeholdskontrakter på ferjekaier både for Statens Vegvesen, kommuner og havnevesen.

Kontaktpersoner:

Daglig leder
Aleksander Rød

994 61 454 | ar@bmoe.no

 


Bent Asbjørnhus

99 42 88 79 | ba@bmoe.no

Maskinpark

Det er forankret i verdigrunnlaget til BMO at vi skal ha en moderne og nisjetilpasset maskin- og utstyrspark for å kunne utføre spesielt kompliserte prosjekter på en effektiv og sikker måte. BMO er stolte av vårt fokus på innovative løsninger og kontinuerlig forbedring sett opp mot våre eksisterende og nye satsningsområder.

BMO har blant annet spesiallaget en mobil sprengningskasse tilpasset store tunnelprosjekter både på jernbane og i veitunneler med fokus på høy produksjon innenfor korte arbeidsperioder. Dette viser BMO sin evne til å være løsningsorienterte på en ny måte innenfor et bredt spekter av fagområder hvor vi viser stor kompetanse og kunnskap til å alltid gjennomføre prosjekter på best mulig måte.

BMO Entreprenør har satset betydelig på investering av nye maskiner i forbindelse med sin strategi og besitter i dag en stor moderne maskinpark.

 • 2 stk Skinnegående Huddiger med henger og borrapplikasjon.
 • 1 stk skinnegående graver med dumper henger.
 • 2 stk skinnegående lifter.
 • Betongsprøyteutstyr.
 • Fjellsikringsutstyr.
 • Utstyr til etablering av løsmassestag.
 • Komplett dykkerstasjon, med båt og flåte, samt inspeksjonsutstyr.
 • 3 stk Underbrulifter plattform
 • 1 stk underbrulift inspeksjonskurv (står pr. i dag i Tyskland for reparasjon. Klar vår 2020)
 • 4 stk Vannmeislingsanlegg håndholdt 2500bar – 3000bar
 • 3 stk Vannmeislingsanlegg robot 1000bar – 2200bar
 • 3 stk kranbiler 2tm-48tm
 • Lagercontainere
 • 2 stk Dieselgeneratorer 65Kva – 80Kva
 • 2 stk Pelerigger for montering av rekkverk
 • 2 stk Sandsuger diesel
 • Utstyr for overflatebehandling av stål. Blåseklokker + malepumper
 • 2 stk Vaskehengere
 • 1 stk krokbil
 • 1 stk skapbil
 • 2 stk Hjulgravere 16-17t
 • 1 stk minigraver 2t
 • 2 stk Bokcat kompaktlastere
 • 2 stk Teleskoptruck 3t-5t
 • 2 stk bomlifter
 • Betongsprøyteutstyr tørrsprøyting
 • 3 stk asfaltkoker varebilhenger
 • 4 stk Asfaltkoker krokmonterte 6m3
 • 3 stk betongtromler 6-12m3
 • Mannskapsvogner
 • Jekkeutstyr for løft av bruer 30t – 200t
 • Spregningskassen ‘’Dunderklumpen’’
 • 1 stk Boreutstyr til jordanker
 • 8-10 stk kjernebormaskiner
 • Kompressorer diesel 5m3 – 20m3
 • 1 stk Asfalt lappekasse
 • 1 stk Tandemvals

Kontaktpersoner:

Daglig leder
Aleksander Rød

994 61 454 | ar@bmoe.no

 

Innkjøpsansvarlig
Roy Stordalen

90 69 54 26 | rs@bmoe.no