Randsfjordferja infrastruktur

Prosjektdetaljer År 2021 Prosjektnavn Randsfjordferja infrastruktur Byggherre Innlandet fylkeskommune Arbeid Bygging av all infrastruktur ved Randsfjordferjen kai fylkessamband 2336 i Gran kommune. Arbeid utført Horn ferjeleie: -Oppføring av nytt teknisk bygg og slipp Horn -Oppgradering av eksisterende og nye dykdalber på Horn -Utskifting av kjørebru -Mudring ved Horn ferjeleie -Kollektivsnuplass Tangen ferjeleie: -Oppføring av nytt…

Damfossen

Prosjektdetaljer År 2018 Prosjektnavn Damfossen Byggherre Telemarkskanalen Arbeid Dykkearbeider Arbeid utført For Telemarkskanalen har BMO i 2018 etablert revisjonsstengsel, overflatebehandlet luker og fjernet rester av gammelt revisjonsstengsel fra byggeperioden. Tilbake til alle prosjekter

Gottesjord kai

Prosjektdetaljer År 2018 Prosjektnavn Gottesjord kaianlegg Byggherre Forsvarsbygg Lokasjon Sørreisa kommune Arbeid Mekanisk- og katodisk rehabilitering av kai. Arbeid utført Rehabilitering av Forsvarets hovedkai i Sørreisa kommune. Vannmeisling og støp av RO-RO rampe, Meisling og på støp av søyler. Sprøytemørtling av UK kai dekke. Reetablering av katodisk beskyttelse. Tilbake til alle prosjekter

Sporveien

Prosjektdetaljer År 2018 – 2019 Prosjektnavn Tunnelrehabilitering Sporveien Byggherre Sporveien Lokasjon Oslo Arbeid Tunnelrehabilitering Arbeid utført Rammeavtale for tunnelarbeider på fellestreningen mellom Helsfyr og Majorstuen, i hovedsak vann- og frostsikring , fjellrensk, fjellsikring, betongsprøyting, samt diverse rehabiliteringsarbeider. Tilbake til alle prosjekter

Nordhordalandbrua

Prosjektdetaljer År 2015 – Prosjektnavn E39 Nordhordlandsbrua Overflatebehandling Byggherre Statens Vegvesen Lokasjon Flytebru Flatøy/Klauvaskallen Arbeid Overflatebehandling Arbeid utført Sandblåsing, sinksprøyting, Polyuretan. Totalt ca.56 000 kvm med overflatebehandling på Norges nest lengste bru. Tilbake til alle prosjekter

Lieråsen tunnel

Prosjektdetaljer År 2018 – 2019 Prosjektnavn Lieråsen tunnel Byggherre Bane NOR Arbeid Betongrehabilitering Arbeid utført Mekanisk reparasjon av betongelementer, mekanisk reparasjon av plasstøpt betong og forsterkning av betongelementer. Bergsikring og utvidelse av profil. Etablering av bolter for fremtidig KL-anlegg. Spor og teknisk utstyr må beskyttes/sikres i områder hvor arbeid utføres. Vask av tunnel. Arbeid utført…

Hinna bru

Prosjektdetaljer År 2016 Prosjektnavn Rehabilitering Hinna bru Byggherre Statens Vegvesen Arbeid Betongrehabilitering Arbeid utført Betongreparasjoner med støp av nye føringskanter og montering av nye brurekkverk. Betongutbedring på landkar, pilarer og bruoverbygg. Tilbake til alle prosjekter

Kaptein Hoffs allè

Prosjektdetaljer År 2016 Navn Ny jernbanebru over Kaptein Hoffs allè Byggherre BaneNor Arbeidssted Tønsberg Type arbeid Bruutskiftning Arbeid utført Stålarbeider, overflatebehandling stål, riving og etablere ny bru, understøp, forankring, vannavrenning, betongarbeider, montering ny bru. Tilbake til alle prosjekter

Dokken bru

Prosjektdetaljer År 2015 Navn Dokken bru Byggherre Statens Vegvesen Type arbeid Utskiftning bru Arbeid utført Prefabrikkering av nytt brudekke og bruvinger ved siden av veien. Bortløfting av eks bru, innheising av ny bru, reetablering av veg med membran og asfalt. Planeringsarbeider. Tilbake til alle prosjekter