BMO Entreprenør AS har fagarbeidere med 35 års erfaring i bransjen og er klare for oppdrag for entreprenører, det offentlige eller private.

Vi utfører betongsaging og kjerneboring primært over hele østlandet, men er heller ikke fremmed for litt reisevei.

Vi har utstyr til alle jobber og ingen jobber er for små eller for store.

Kjerneboring

BMO Entreprenør AS utfører alt av boring innen stein, betong, asfalt, leca og treverk fra Ø12mm til Ø1040mm. Ved større åpninger, som for eksempel en rund trappeåpning benytter vi wiresag som enkelt kan lage åpninger opptil Ø3200mm.

Betongsaging

Vi kan sage alt opptil 720mm i betongdekker og vegger. Vi har kraftige veggsager for de tøffe jobbene, håndsager og slissesager for de lettere. HMS og sikkerhet er i fokus når vi utfører jobben. Våre omgivelser, ansatte og kunder er viktige for oss og derfor er vi opptatt av at våre ansatte har riktig utsyr for jobben og har opplæring og kunnskap i å bruke utstyret.

Noen av våre spesialfelt er balkongsaging og saging av demninger.

Wiresag benytter vi hvis betongen er for tykk som for eksempel demningen på bilde.

Rivearbeider og miljøsanering

Konstruktiv rivning

Vi disponerer rivningsrobot, kompaktlaster og wiresag som forenkler prosessen med rivning av større åpninger. Maskinene er konstruert for rivning av tunge og store konstruksjoner som vegg og gulv i betong, tegl osv.

BMO har tiltaksklasse 2 innen rivning og miljøsanering.

Asfaltsaging

Vi har asfaltsager for tynne og tykker dekker. Våre ansatte har også arbeidsvarslingskurs som er nødvendig for arbeid langs vei.

Bestilling:

Kontakt oss for forespørsler, befaringer eller bestilling.

32 24 02 00 | betongsaging@bmoe.no

Hasteoppdrag innen 48 timer:

32 84 74 00 eller kontakt avdelingsleder direkte

Kontaktpersoner:


Ole Kristoffer Isaksen

918 91 328 | oki@bmoe.no


Bent Asbjørnhus

994 28 879 | ba@bmoe.no

Kjerneboring 1
Wire saging deming
Bilde 1 Betongsaging